SCUOLA GESTALT COACHING

 

SCUOLA GESTALT COACHING
Responsabile: Franco Gnudi
Via Ottavio Revel n° 6  – 10121 – Torino
Telefono: 011-18922605
E-mail: info@scuolagestaltcoaching.itwww.scuolagestaltcoaching.it